Commercieel vastgoed

Verhuurders en eigenaren, huurders en managers van commercieel onroerend goed zijn er vaak in geïnteresseerd dat het water- en verwarmingsverbruik zo nauwkeurig en eerlijk mogelijk worden verdeeld, en dat de afrekening eenvoudig en efficiënt wordt opgesteld.

In principe is het verschil tussen commerciële afrekeningen en afrekeningen voor woningen simpelweg dat de wet niet zo veel beperkingen kent voor een commerciële afrekening. Dit betekent dat men, in een zakelijke context, bijna onbeperkte mogelijkheden heeft in de keuze van de verdeelsleutels voor de verschillende vormen van gedeelde kosten. Een goed voorbeeld hiervan is een winkelcentrum. Hier worden de gedeelde kosten voor gemeenschappelijke faciliteiten, zoals fonteinen, roltrappen en nog veel meer heel precies verdeeld op basis van verschillende verdeelsleutels, zoals overeengekomen op basis van bepaalde, lokale omstandigheden. Dit zorgt ervoor dat de administrateur een duidelijk overzicht en dekking voor de kosten krijgt, terwijl het ook minder vragen van huurders inhoudt wanneer de afrekeningen goed en correct zijn opgesteld.