Woningen

In Nederland is het verplicht om jaarlijks een afrekening voor verwarmingskosten op te stellen (Warmtewet) in geval van blokverwarming. Voor gebouwen die niet vallen onder de Warmtewet, bestaat die verplichting ook maar dan onder de noemer servicekosten. Indien tevens sprake is van centraal warmwater, dan moet er ook daarvoor een afrekening opgesteld worden. Lees er hier meer over. 

In België geldt in feite hetzelfde, echter bestaat aldaar een andere wetgeving. In alle gevallen wordt de basis gelegd via de Europese Energy Efficiency Directive (EED).

Daarom bieden wij aan om verantwoordelijk te zijn voor het meten van het verbruik, evenals de voorbereiding van de afrekening, die klantspecifiek wordt uitgevoerd op basis van de eisen van de gebouweigenaar.  

Met Brunata als partner wordt het gemakkelijk en efficiënt om ervoor te zorgen dat alle bewoners een eerlijke en nauwkeurige afrekening krijgen. En als er veranderingen in de wetgeving zijn, zal Brunata u informeren over deze veranderingen en de afrekeningen daarop aanpassen.