Onze oplossingen

Administratie en diensten

Wanneer u Brunata als partner kiest, krijgt u verschillende diensten aangeboden, die uw werk als administrateur en de persoon die verantwoordelijk is voor water zullen verlichten, wat inhoudt dat u meer tijd heeft voor andere belangrijke zaken gedurende uw werk.

Service

  • ProService. Wij bieden u automatische bewaking en service van watermeters voor een jaarlijks, vast bedrag. Dit vermindert de administratieve lasten. Wij nemen de verantwoordelijkheid voor meldingen, onderhoud, en zelfs vervangingen. Er zal geen sprake zijn van onverwachte kosten, omdat u de exacte jaarlijkse operationele kosten kent.
  • Vervangingsservice voor watermeters. Het is een wettelijke eis dat de watermeters van het gebouw om de 6 jaar worden vervangen of willekeurig getest. Met de optie van Brunata's vervangingsservice voeren wij de praktische taken uit en zorgen we ervoor dat de watermeters van het gebouw elke 6 jaar worden vervangen tegen een jaarlijks, vast bedrag. Als u niet voor onze vervangingsservice kiest, moet na zes jaar een willekeurige steekproef van watermeters plaatsvinden.
  • Willekeurige testen. Tijdens een steekproef worden monsters genomen, die vervolgens worden getest in een meterlaboratorium – hier wordt bepaald hoeveel jaren de meters nog mee kunnen gaan of dat de meters ontmanteld moeten worden.

    Willekeurig testen heeft twee voordelen. Men bespaart geld, omdat de levensduur van de watermeters kan worden verlengd. En u voorkomt dat u tijd en middelen moet besteden aan het selecteren en opnieuw installeren van watermeters.
  • Huur. Wij bieden onze klanten ook een service met termijnbetalingen aan bij de aankoop van nieuwe warmtemeters. De service is een soort lease-overeenkomst, waarbij u uw nieuwe meter al snel krijgt, maar de kosten worden verdeeld over een overeengekomen periode. Dit geeft de vastgoedeigenaar enige financiële ademruimte en de mogelijkheid om de liquiditeit te behouden. De huur is inclusief de kosten voor jaarlijkse diensten.

Controle

  • Controlesysteem. Ons controlesysteem is een documentatiesysteem voor watermeters. Een controlesysteem moet zo zijn opgesteld dat het, met de werking ervan, een voldoende mate van zekerheid biedt dat de voorschriften voor de meters tijdens bedrijf niet worden overschreden. Met Brunata als partner krijgt u online toegang tot een elektronische bedieningshandleiding. Door met ons samen te werken, bent u verzekerd dat alles plaatsvindt in overeenstemming met de wettelijke vereisten voor de documentatie van de verdeling van waterkosten. Bovendien bent u verzekerd van de juiste documentatie indien een geschil ontstaat met de verhurende partij.

Meterstand opnemen

  • Brunata Net. Brunata Net is een flexibele en snelle methode voor het uitlezen van de meterstand. Deze methode maakt het gemakkelijk om gegevens van de watermeters met korte tussenpozen op te slaan. De geregistreerde gegevens worden gebruikt voor afrekeningen, de weergave van grafieken, het uitgeven van rapporten en het beheer van alarmen – allemaal via Brunata Online. Alle op afstand uit te lezen meters kunnen worden aangesloten op Brunata Net. Dat houdt in dat een bezoek aan elk huurder en het omslachtige verzamelen van de sleutels van de bewoners niet nodig zijn. Alle watermeters worden gelijktijdig uitgelezen. En leesfouten kunnen daarom worden vermeden.
  • Brunata DriveBy. Brunata Driveby wordt gebruikt voor gebouwen die gebruik maken van het jaarlijks aflezen van het verbruik. De servicewagens van Brunata lezen de watermeters van het gebouw door simpelweg langs het terrein te rijden. De watermetergegevens worden vervolgens rechtstreeks naar een server gestuurd, van waar we snel en effectief afrekeningen kunnen voorbereiden. Al onze op afstand uitleesbare watermeters kunnen worden aangesloten op Driveby. Dat houdt in dat een bezoek aan elke huurder en het omslachtige verzamelen van de sleutels van de bewoners niet nodig zijn. Alle watermeters worden gelijktijdig uitgelezen. En leesfouten kunnen daarom worden vermeden.