Brunata Online

Brunata WebArkiv

WebArkiv is een web-based archief, waar u toegang heeft tot uw afrekeningen, verdeellijsten en rekeningen. De rekeningen worden opgeslagen als kopieën in PDF-formaat gedurende ten minste vijf jaar.

WebArkiv heeft veel voordelen. U hoeft geen records op papier bij te houden. Als administrateur kunt u gemakkelijk oude verdeellijsten en afrekeningen vinden in het geval een bewoner om een kopie vraagt. En u krijgt toegang tot de afrekeningen zodra ze zijn opgemaakt – en in een afdrukbaar formaat. Als bewoner kunt u ook eerdere afrekeningen bekijken en afdrukken als het gebouw WebMon met bewonerstoegang heeft.